ผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อข้อมูลในเว็บ TableTennisTip.com ถูกลอกไปใช้ต่อ ไม่ว่าจะลอกไปทั้งหมดหรือนำไปดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาที่ตนกำลังสื่อสาร เพราะนั่นแสดงว่าเนื้อหาในเว็บนี้มีคุณค่า สมควรนำไปเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักปิงปองไทยทุกคนมากขึ้น หากใครอยากลอกก็เชิญตามสบาย ขอเพียงช่วยอ้างอิงทำลิงก์ถึงเว็บนี้สักหน่อยจะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับปิงปองให้ศึกษากันนะครับ อย่างไรก็ตามผมขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้บ้าง ดังนี้

ห้ามผู้อื่นใดนำข้อมูลบนเว็บนี้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งค้าหากำไรทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสียหรือหวังผลประโยชน์อื่นให้กับตัวเองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

ความรู้ที่ได้จากเว็บ TableTennisTip.com น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีเล่นปิงปองได้สนุกกว่าเดิม แทนที่จะศึกษาความรู้จากเว็บนี้แล้วเอาไปสอนคนอื่น ควรช่วยกันแนะนำเว็บนี้ตามไปด้วยจะเกิดประโยชน์กว่ามาก ดีกว่าที่สักวันเขาพบว่าสิ่งที่เอาไปโม้ไปสอนคนอื่นนั้น ที่แท้ก็ลอกมาจากที่นี่เอง ความเชื่อถือหรือศรัทธาที่มีต่อกันก็จะหมดไป

ผู้ใดนำความรู้ที่ได้จากที่นี่ไปใช้เพื่อการค้าขายหาประโยชน์ส่วนตัวหรือแม้จะเกิดประโยชน์กับคนบางกลุ่มแต่กลับสร้างผลเสียหรือความทุกข์ให้กับผู้อื่นหรือประชาชนโดยส่วนรวม ขอให้มีอันเป็นไปใน 7 วัน ไม่ทันใน 7 เดือน ไม่เคลื่อนใน 7 ปี หรือในชั่วชีวิตนี้ไม่มีทางได้พบกับความสุขความเจริญ

ที่ผ่านมาข้อมูลที่ผมเขียนบนอินเตอร์เน็ตเคยถูกลอกนำไปเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งทีเดียว พอผมแจ้งไปที่สำนักพิมพ์ซีเอ็ดให้ทราบว่านี่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผม ทางสำนักพิมพ์ก็นำหนังสือไปตรวจสอบกับเว็บของผม เมื่อพบว่าตรงกันจริงทางสำนักพิมพ์ก็ขอโทษและแจ้งว่าไม่ทราบมาก่อน รับปากผมว่าจะไม่พิมพ์หนังสือเล่มนั้นเพิ่มอีกแล้ว และจะช่วยทำหน้าแทรกให้หน้าหนึ่งเพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อหนังสือทราบถึงเว็บที่มาของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นให้ด้วย

ฝ่ายคนที่ลอกก็โทรมาขอโทษ บอกผมว่าเพื่อนพิมพ์บทความมาให้ เขาเห็นว่าน่าสนใจเลยลอกไปส่งสำนักพิมพ์ เขาจะส่งเงินค่าต้นฉบับหนังสือมาให้ผม

ผมตอบกลับไปว่า ข้อมูลบนเว็บที่ผมเขียนนั้นมีเจตนาให้กับสังคมไทยได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์อยู่แล้ว ไม่ได้หวง แต่ห่วงคนที่ลอก เพราะเอาของที่ผมให้กับคนไทยใช้ฟรีไปหาผลประโยชน์ใส่ตัว ผมห่วงว่ากรรมที่เขาทำนี้จะส่งผลไม่ดีกับเขา ขอให้เอาเงินที่ได้ไปทำบุญเถิด

เขาบอกว่าจะเขียนเป็นหนังสือเป็นสัญญาว่าจะทำบุญมาให้ ผมก็ตอบกลับไปว่า ขอให้รับปากกับผมก็พอ ไม่ต้องรีบทำบุญทันทีก็ได้ รอให้มีเงินรวยก่อนแล้วจึงแบ่งเงินไปทำบุญก็ได้

ต่อมาเขาโทรมาแจ้งว่า ได้นำเงินไปทำบุญที่สภากาชาดแล้ว

ผมก็อนุโมทนาด้วย

Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Go to top